Rumus VB

Private Sub Combo1_Click()
If Combo1.Text = "0001" Then
Text1.Text = "Rizal Supriyanto"
ElseIf Combo1.Text = "0002" Then
Text1.Text = "Mugi Siswati"
ElseIf Combo1.Text = "0003" Then
Text1.Text = "Meilawati"
ElseIf Combo1.Text = "0004" Then
Text1.Text = "Estiana Swasta Ningsih"
ElseIf Combo1.Text = "0005" Then
Text1.Text = "Gatot Widodo, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0006" Then
Text1.Text = "Sugino, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0007" Then
Text1.Text = "Sugito, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0008" Then
Text1.Text = "Wagiono, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0009" Then
Text1.Text = "Sukiman, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0010" Then
Text1.Text = "Setiawan, S.Pd"
ElseIf Combo1.Text = "0011" Then
Text1.Text = "Novri Hadiansyah, S.Hi"
ElseIf Combo1.Text = "0012" Then
Text1.Text = "Hadits, A.Md"
ElseIf Combo1.Text = "0013" Then
Text1.Text = "Rahmad"
ElseIf Combo1.Text = "0014" Then
Text1.Text = "Drs. Supadi"
Else
Text1.Text = "Kurnia Anggraini"
End If
Combo2.SetFocus
End Sub

Private Sub Combo2_Click()
If Combo2.Text = "AA1" Then
Text2.Text = "Bahasa Indonesia Kelas VII"
ElseIf Combo2.Text = "AA2" Then
Text2.Text = "Bahasa Indonesia Kelas VIII"
ElseIf Combo2.Text = "AA3" Then
Text2.Text = "Bahasa Indonesia Kelas IX"
ElseIf Combo2.Text = "AA4" Then
Text2.Text = "Matematika Kelas VII"
ElseIf Combo2.Text = "AA5" Then
Text2.Text = "Matematika Kelas VIII"
ElseIf Combo2.Text = "AA6" Then
Text2.Text = "Matematika Kelas IX"
ElseIf Combo2.Text = "AA7" Then
Text2.Text = "Bahasa Inggris Kelas VII"
ElseIf Combo2.Text = "AA8" Then
Text2.Text = "Bahasa Inggris Kelas VIII"
ElseIf Combo2.Text = "AA9" Then
Text2.Text = "Bahasa Inggris Kelas IX"
Else
Text2.Text = "Berapakah Berat Bumi??"
End If
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem "0001"
Combo1.AddItem "0002"
Combo1.AddItem "0003"
Combo1.AddItem "0004"
Combo1.AddItem "0005"
Combo1.AddItem "0006"
Combo1.AddItem "0007"
Combo1.AddItem "0008"
Combo1.AddItem "0009"
Combo1.AddItem "0010"
Combo1.AddItem "0011"
Combo1.AddItem "0012"
Combo1.AddItem "0013"
Combo1.AddItem "0014"
Combo1.AddItem "0015"
Combo2.AddItem "AA1"
Combo2.AddItem "AA2"
Combo2.AddItem "AA3"
Combo2.AddItem "AA4"
Combo2.AddItem "AA5"
Combo2.AddItem "AA6"
Combo2.AddItem "AA7"
Combo2.AddItem "AA8"
Combo2.AddItem "AA9"
Combo2.AddItem "AA10"

End Sub
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==