KUMPULAN RUMUS MATEMATIKA, FISIKA, KIMIA, EKONOMI, BAHASA INGGRIS UNTUK SD, SMP, SMA DAN UMUM

Sabtu, 25 Juni 2011

RUMUS MATEMATIKA DIMENSI TIGA

DIMENSI TIGA
1. Kedudukan titik dan garis dalam ruang
Aksioma : Melalui dua titik tertentu hanya dapat dibuat sebuah garis tertentu
2. Kedudukan titik dan bidang dalam ruang
Aksioma : melalui tiga titik yang tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang
3. Kedudukan dua garis dalam ruang
Jika diketahui 2 garis l dan m, maka kedudukan l dan m adalah …
(i) berpotongan jika l dan m mempunyai satu titik persekutuan
(ii) sejajar, jika garis l dan m hanya pada satu bidang dan tidak mempunyai titik sekutu
(iii) bersilangan jika garis l dan m tidak sebidang
4. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang
(i) garis l terletak pada bidang α jika setiap titik pada l juga terletak pada bidang α
(ii) garis l menembus bidang α jika garis l dan bidang α hanya mempunyai satu titik sekutu.
(iii) garis l dan bidang α sejajar jika garis l dan bidang α tidak mempunyai titik sakutu
5. Kedudukan dua bidang dalam ruang
Jika diketahui bidang α dan β maka kedudukan bidang tersebut adalah …
(i) Sejajar, jika kedua bidang tidak mempunyai titik sekutu
(ii) Berpotongan, jika kedua bidang α dan β itu bersekutu tepat pada satu garis.
6. Sudut antara dua bidang
mCghαβ
(i) tentukan garis potong antara bidang α dan bidang β (garis m)
(ii) tentukan titik sembarang pada garis m (misalnya titik C)
(iii) tarik garis g yang terletak pada bidang α,  m dan melalui C
(iv) tarik garis h yang terletak pada bidang β,  m dan melalui C
(v) sudut yang dicari (sudut ) adalah sudut antara garis g dan h
Irvan Dedy Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna
7. Sudut antara garis dan bidang
αTmPD
(i) cari titik tembus garis m dengan bidang (titik T)
(ii) cari titik ujung garis (titik P)
(iii)proyeksikan titik P pada bidang  sehingga diperoleh titik D
(iv) sudut yang dicari adalah sudut yang dibentuk garis m dan TD
Irvan Dedy Bimbingan Belajar SMA Dwiwarna

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : RUMUS MATEMATIKA DIMENSI TIGA

1 komentar: